ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» («Α.Ε.Κ.») (εφεξής «ΑΕΚ»), που δημιούργησε και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.aek.gr (εφεξής o «ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους παρακάτω όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του ιστοτόπου καλείται να διαβάσει και να αποδεχθεί την επίσκεψη/χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του ιστοτόπου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Στο εξής, όπου αναφέρονται δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες του ιστοτόπου, εννοούνται τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες της «ΑΕΚ». Στους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου που περιγράφονται κατωτέρω και στην χρήση κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες, προς το Σωματείο ΑΕΚ, καθώς και προς το νομικό μόρφωμα ΤΑΠ ΑΕΚ και προς το νομικό πρόσωπο ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ, που δημιουργήθηκαν από το Σωματείο ΑΕΚ κατ’ επιταγή του Νόμου και για τη δημιουργία αυτοτελών Τμημάτων Βόλεϊ Ανδρών και Ακαδημιών και Ανδρικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Σάλας, 5Χ5 και 7Χ7, που χρησιμοποιούν ομού μετά του μητρικού Σωματείου ΑΕΚ, τον παρόντα ιστότοπο www.aek.gr, για το σύνολο των υπηρεσιών και παροχών του.

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η «ΑΕΚ» παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες του ιστοτόπου υπηρεσίες, σελίδες, επιλογές, διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες αγορών προϊόντων και εισιτηρίων, οπτικοακουστικό υλικό, ενημέρωση για τις αγωνιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της «ΑΕΚ», διασκέδαση, διαφημίσεις κλπ. Οι υπάρχουσες και τυχόν μελλοντικές νέες υπηρεσίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.
Η «ΑΕΚ» μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του ιστότοπου ή να καταργεί τις υπηρεσίες ή μέρος αυτών και να ενημερώνει σχετικά τους χρήστες.
Ο επισκέπτης-χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του, με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.
Ο ιστότοπος διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Στο παρόν γίνεται ενημέρωση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε 2016/679) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανήλικους και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κατάλληλες και για ανηλίκους, αυτοί θα πρέπει πάντοτε να βρίσκονται υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών σχεδίων, videos, γραφικών, κειμένων, υπηρεσιών και όλα τα αρχεία του αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΑΕΚ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω από τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, ο χρήστης αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

4. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου προκειμένου να πετύχουν κάτι από τα κατωτέρω αναφερόμενα, και σε κάθε περίπτωση φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών τους και ειδικότερα ευθύνονται για:
1. Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή email οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, συκοφαντικό, απειλητικό, χυδαίο, άσεμνο προσβλητικό, ενοχλητικό ή ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, εκφράζει εμπάθεια και κάθε είδους διακρίσεις.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση.
4. Παραχάραξη ή αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών.
5. Αποστολή, ανάρτηση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, αρχεία-προγράμματα που διακόπτουν, προκαλούν βλάβη, καταστρέφουν τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή παραβιάζει ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή άλλα δικαιώματα και τρίτων.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάστασης από άτομο που δεν νομιμοποιείται να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση οποιασδήποτε εθνικής, Ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας.
8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτική ζωής και των δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. συλλογή ή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών /μελών).
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
O λογαριασμός παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης, όπου απαιτείται και του ονόματος (username), όπου απαιτείται. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό του (user account) και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνει τον ιστότοπο ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον ιστότοπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση ασφαλείας.
Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν, να ακολουθήσουν, να υλοποιήσουν και εφαρμόσουν την παρούσα ρήτρα.

6. ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστότοπου συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς , έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο και β) να ενημερώνει τον ιστότοπο για τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Με την αποστολή από τον ιστότοπο των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς.

7. ΒΛΑΒΗ–ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που ο χρήστης με αναρτήσεις και δημοσιεύσεις του μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου, προκαλέσει οιαδήποτε ηθικής ή υλικής φύσεως βλάβη ή ζημία, υποχρεούται και φέρει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιστότοπο για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει με τρίτους λόγω του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε ή αναρτήθηκε ή γνωστοποιήθηκε ή γενικά δημοσιοποιήθηκε μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου.

8. ΕΝΑΡΞΗ–ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ή και την τυχόν εμπορική συναλλαγή του χρήστη/μέλους με τους τρίτους που διαφημίζονται στον ιστότοπο.

10. COOKIES
Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούνται Cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας του, τη σωστή περιήγηση των χρηστών, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών. Επίσης, τα Cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύεται και να γίνεται εύκολα κατανοητός ο τρόπος και οι μέθοδοι που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ο τρόπος που περιηγούνται και η ενδεχόμενη αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος το οποίο χρήζει επίλυσης. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα Cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της δομής και του περιεχόμενου του ιστοτόπου.
Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και η κάθε φορά χρήσης μίας ιστοσελίδας, θα αντιμετωπιζόταν ως χρήση της σελίδας για πρώτη φορά. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι:
(α) Απολύτως Απαραίτητα – Τα απολύτως απαραίτητα Cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies αυτά επιτρέπουν την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα Cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.
(β) Cookies Λειτουργικότητας/Προτιμήσεων – Τα Cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως γλώσσα, νόμισμα συναλλαγής κλπ., ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα Cookies, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Στην περίπτωση που απορριφθεί η χρήση αυτών των Cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβαση του χρήστη στο περιεχόμενο του. Για παράδειγμα σε κάθε κλικ που θα γίνεται στη σελίδα, θα ζητείται ξανά και ξανά το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.
(γ) Cookies Στατιστικών – Πρόκειται για τα Cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
(δ) Cookies Marketing – Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι η συλλογή πληροφοριών όπως αριθμός επισκεπτών, αριθμός σελίδων που προβλήθηκαν κλπ., ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις του χρήστη. Παρόλο που ο ιστότοπος μας δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, υπάρχει η πιθανότητα, μετά από επίσκεψη σε κάποιο τρίτο ιστότοπο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης που προβάλλουν διαφημίσεις, ενδέχεται να τεθεί υπόψη του χρήστη διαφήμιση ή να προβληθεί διαφήμιση στο χρήστη, που σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο και κάποιο είδος ή προϊόν ή υπηρεσία που είχε δει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του σε αυτόν.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών κλπ. στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία . Τα περιεχόμενα του παρέχονται όπως ακριβώς είναι και ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες κλπ., θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα και λάθη. Δεν εγγυάται ότι το «Site» ή άλλα δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ούτε εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών κλπ. Το κόστος των πιθανών διορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός ούτε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.

13. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Ο ιστότοπος διαθέτει υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές τους οποίους δεν ελέγχει, ούτε φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα των υπηρεσιών και σελίδων που παραπέμπει μέσω «δεσμών» ή hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE, Ε-SHOP)
Ο ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο χρήστης, ως συνετός καταναλωτής, οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που του παρέχονται σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική δική τους ευθύνη και όχι του παρόντος ιστότοπου. Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/μελών και του ιστότοπου, ο ιστότοπος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις οικείες διατάξεις του Νόμου. Έτσι, ο ιστότοπος υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης.

15. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ο χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει ο ιστότοπος. Η πραγματοποίηση της παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, τους όρους της οποίας ανεπιφύλακτα αποδέχεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.

16. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο τρόπος καταβολής τιμήματος επιλέγεται από τον χρήστη και περιλαμβάνει την δυνατότητα χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της PayPal, την αντικαταβολή, την πιστωτική/χρεωστική κάρτα, το έμβασμα. Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Οι αγορές μέσω του ιστότοπου διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για κανέναν λόγο ή αιτία και με κανέναν τρόπο για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Πληρωμή με αντικαταβολή :
Εάν ο χρήστης/πελάτης επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή, η πληρωμή του παραγγελθέντος προϊόντος γίνεται από το χρήστη/πελάτη κατά τη στιγμή της παράδοσης του, με μετρητά που παραδίδονται στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η παράδοση των προϊόντων στον χρήστη/πελάτη πραγματοποιείται από ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση που ο χρήστης/πελάτης έχει δηλώσει στο στάδιο της παραγγελίας ότι επιθυμεί να παραδοθούν. Ο ιστότοπος δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος των συνεπειών που οφείλονται σε καθυστέρηση παράδοσης ή απώλεια του δέματός εκ μέρους του μεταφορέα. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία του και να επισημάνει, σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ανωμαλία. Η επιστροφή των προϊόντων δεν θα γίνει δεκτή παρά μόνον για προϊόντα που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με την αρχική τους συσκευασία.

18. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο ιστότοπος επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που αφορούν στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

19. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ο ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα που εμφανίζονται και πωλούνται από το ηλεκτρονικό του κατάστημα να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα διαπιστωθεί ότι δεν είναι διαθέσιμο, το προσωπικό του ιστοτόπου δεσμεύεται να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορώντας το χρήστη/πελάτη για την προθεσμία εντός της οποίας θα μπορεί να παραδοθεί το προϊόν.

20. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εάν αποσταλεί στον χρήστη/πελάτη εκ παραδρομής προϊόν άλλο από αυτό στο οποίο αντιστοιχεί η παραγγελία του ή ελαττωματικό προϊόν, όπως η παραγγελία είναι καταγεγραμμένη στο επιβεβαιωτικό μήνυμα που αποστέλλει ο ιστότοπος με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του, τότε ο ιστότοπος ευθύνεται για την αποστολή του ορθού προϊόντος στον χρήστη/πελάτη, αφού επιστραφεί από τον τελευταίο το εκ παραδρομής παραδοθέν προϊόν. Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση οφείλει να επιστρέφει το προϊόν που εκ παραδρομής έλαβε από τον ιστότοπο σε αυτόν ανέπαφο, ήτοι το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με την αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν που εκ παραδρομής έλαβε στην αρχική του κατάσταση, τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το κόστος αυτού. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα/αμέλεια του πελάτη/χρήστη, ο τελευταίος επιβαρύνεται με τα νέα επιπρόσθετα έξοδα αποστολής των προϊόντων.

21. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων των χρηστών και των επισκεπτών του ιστοτόπου αποτελεί προτεραιότητα της ΑΕΚ. Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στους χρήστες κι επισκέπτες – φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση του παρόντος ιστότοπου και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο κ.λπ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία (εξαιρουμένων αυτών των δεδομένων που αφορούν στους αθλητές του Σωματείου και των οποίων η χρήση κι επεξεργασία γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω) ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας. Ειδικότερα :

1. Κατά την έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ και ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και για την ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ και κατά την πληρωμή της συνδρομής μέλους, μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα:
*Όνομα
*Επίθετο
*Πατρώνυμο
*Ημερομηνία γέννησης
* Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση αλληλογραφίας)
* ΑΦΜ
*ΔΟΥ
*ΑΜΚΑ
*Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Τα ίδια ως άνω στοιχεία μπορούν να συλλεχθούν από αθλητές και γονείς ανήλικων αθλητών του Σωματείου, κατά την υποβολή Αίτησης για ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ στις ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ και ΥΠΟΔΟΜΕΣ του Σωματείου.

3. Κατά την έκδοση απλών εισιτηρίων μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς:
* Όνομα
*Επίθετο
*ΑΜΚΑ
*Στοιχεία επικοινωνίας

4. Κατά την είσοδο χρηστών/επισκεπτών σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα:
* Φωτογραφικό υλικό μέσω της λήψης πλάνων αγώνων των ομάδων του Σωματείου ΑΕΚ και του Σωματείου ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ, με σκοπό την προώθηση της εικόνας της ΑΕΚ.
*Υλικό από βιντεοσκόπηση .

5. Κατά την εγγραφή ,σύνδεση και παραγγελία με το E-SHOP.
Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να παραγγείλει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία από το E-SHOP AEK, καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά πεδία στα οποία υπάρχουν υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία εγγραφής πληροφοριών. Από τα υποχρεωτικά πεδία συλλέγονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας στις οποίες αναγκαστικά περιλαμβάνονται, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση για την παράδοση και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που έχει επιλέξει.

6. Εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, κατά την διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία o χρήστης επισκέφτηκε τον ιστότοπο, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το χρήστη (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούνται τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία του παρόντος ιστοτόπου ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο ως εξής: Συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται, ιδίως όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο, κατά την εγγραφή τους, κάθε φορά που συνδέονται σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη, ή όταν παραγγέλνουν προϊόντα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται υπό τις ρητές δεσμεύσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή και την Εθνική νομοθεσία και από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή ψευδονυμοποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν διαρροής τους.

22. ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως:
α) Από τους χρήστες
β) Αυτόματα από επίσκεψη στον ιστότοπο.
Αρχεία καταγραφής :
Κατά την επίσκεψη του χρήστη στις σελίδες του ιστοτόπου, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:
-Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
-Η ιστοσελίδα από την οποία επισκέπτεται ο χρήστης (σύσταση)
-Οι ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης
-Η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
-Ο τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
-Το λειτουργικό σύστημα

23. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ο ιστότοπος δύναται να επεξεργαστεί νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της «ΑΕΚ» σε σχέση με την απόκτηση ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, την αγορά εισιτηρίων απλών και διαρκείας των αγώνων των τμημάτων ΑΕΚ, την αγορά προϊόντων από το E-SHOP AEK, την εγγραφή μελών και την απόκτηση ταυτότητας μέλους, την εγγραφή αθλητών στα Τμήματα Ακαδημιών και Υποδομών ΑΕΚ.
β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της «ΑΕΚ» με τις έννομες υποχρεώσεις της.
γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της «ΑΕΚ».
δ) Για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.
ε) Για διαχείριση κινδύνων της «ΑΕΚ» για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από την Αθλητική Νομοθεσία.
στ) Για την προστασία της περιουσίας της «ΑΕΚ», την προάσπιση ασφάλειας της και την διεκδίκηση δικαστικών αξιώσεων έναντι τρίτων για ζημίες στην περιουσία της.
ζ) Η Διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων.
η) Για την αποστολή προϊόντων που έχουν αγοραστεί μέσω του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών.
ι) Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου.
ια) Για την εξατομίκευση για τον χρήστη του ιστότοπου.
ιβ) Για την προώθηση λογαριασμών, τιμολογίων κλπ. για να εισπραχθούν από τον ιστότοπο πληρωμές από τον χρήστη.
ιγ) Για την αποστολή στους χρήστες εμπορικών, προωθητικών ενημερώσεων από υφιστάμενους ή μελλοντικούς χορηγούς και επίσημους συνεργάτες της «ΑΕΚ», ενημερώσεις για νέα και ειδήσεις της Ομάδας, Κληρώσεις, Διαγωνισμούς, Ακαδημίες, ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, E-SHOP ΑΕΚ, AEK INSURANCE κλπ, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση προς τούτο.
ιδ) Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση προς τούτο.
ιε) Για να διατηρείται ο ιστότοπος και οι εφαρμογές ασφαλείς.
ιστ) Για τη διαχείριση ερωτημάτων κ.λπ. χρηστών.
Ιζ) Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του ιστότοπου.

Χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, ο ιστότοπος δεν θα διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Με την εγγραφή του στο Νewsletter ο χρήστης αποδέχεται να λαμβάνει ενημέρωση για σημαντικά νέα και ενημερώσεις του Σωματείου και των ομάδων και των τμημάτων ΑΕΚ, προσφορές, εμπορικές προωθητικές ενέργειες και συνέργειες με υφιστάμενους και μελλοντικούς χορηγούς και επίσημους συνεργάτες, δώρα, κληρώσεις, διαγωνισμούς , εκδηλώσεις της ΑΕΚ, των Ακαδημιών και Υποδομών ΑΕΚ, της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, του Ε-SHOP ΑΕΚ, της AEK INSURANCE κλπ.

24. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ‘Η ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο «ιστότοπος» δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και να ανακαλέσουν την εγγραφή τους ή τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω αποστολής φαξ στον «ιστότοπο».
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που διατηρείται από τον χρήστη προσωπικός λογαριασμός στο www.aek.gr, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τον διαγράψει οποτεδήποτε υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης προσωπικών δεδομένων με βάση την πολιτική του Σωματείου όπως ορίζεται στον υπ’ αριθμόν 27 Όρο του παρόντος.

25. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η «ΑΕΚ» δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /χρηστών μελών του «ιστότοπου» σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνον εάν :

-Είχε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους.
-Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον «ιστότοπο» καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών και στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.
-Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τις αρμόδιες και μόνον αρχές.

Ο «ιστότοπος» δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών:
α) Στο βαθμό που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο.
β) Λόγω υφιστάμενης ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.
γ) Για την άσκηση νόμιμων αξιώσεων και για την προστασία των δικαιωμάτων του.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Προκειμένου να λειτουργήσει ο ιστότοπος και να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις και οι παραγγελίες των χρηστών, το Σωματείο και ο ιστότοπος συνεργάζονται με νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών και ταχυμεταφορών, υπηρεσίες logistics, υπηρεσίες προμήθειας αθλητικής και πολιτικής ένδυσης, αξεσουάρ και εν γένει προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστοτόπου, στις οποίες διαβιβάζονται τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις συνεργάζονται με το Σωματείο ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΕΚ. Για το λόγο αυτό, έχουν συναφθεί σχετικές συμφωνίες που αφορούν στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. Στις ως άνω συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διαβιβάζονται τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/αγοραστών προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημα του χρήστη και να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της ζητούμενης υπηρεσίας ή πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. H εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. Επιπλέον με τις ως άνω επιχειρήσεις το Σωματείο ΑΕΚ έχει συνάψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

26. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος δεν θα υποστούν επεξεργασία ούτε θα μεταφερθούν ή διαβιβασθούν σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα που δεν εφαρμόζει νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

27. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H «ΑΕΚ» δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου για εμπορικές, προωθητικές ενέργειες της ίδιας και των χορηγών και επισήμων συνεργατών της, ενημερώσεις, εκδηλώσεις, νέα και ειδήσεις των ομάδων και αθλητών του Σωματείου, κληρώσεις, διαγωνισμούς, και όπως η αγωνιστική περίοδος για κάθε άθλημα καθορίζεται από τις επίσημες αρμόδιες αθλητικές αρχές.
Ειδικά για την υπηρεσία της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ, η διάρκεια της διατήρησης ισχύει για το χρόνο χρήσης εισιτηρίων απλών και διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ ΑΕΚ και του Σωματείου ΑΕΚ.
Kατ‘ εξαίρεση, διατηρούνται προσωπικές πληροφορίες και έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα από ένα (1) έτος μέχρι είκοσι (20) έτη, ανάλογα με τους παρακάτω σκοπούς και για όσο προβλέπεται εκ του νόμου
-Για τις νόμιμες υποχρεώσεις της ΑΕΚ που απορρέουν εκ του νόμου προς φορολογικές αρχές, αρχές κοινωνικής ασφάλισης και λοιπούς άλλους φορείς .
-Για την προστασία έννομου συμφέροντος της ΑΕΚ και την θεμελίωση και άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της
-Για την άσκηση νόμιμων διαδικασιών και αξιώσεων της ΑΕΚ, εξωδίκων και δικαστικών, υφιστάμενων και ενδεχόμενων μελλοντικών.

28. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε οργανωτικό και τεχνολογικό μέτρο προφύλαξης και μέτρα ασφάλειας για να εμποδίσει την απώλεια, αλλοίωση ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων και η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την «ΑΕΚ» διεξάγεται αποκλειστικά και μόνον από εντεταλμένο για αυτόν σκοπό προσωπικό της ΑΕΚ.

29. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον ιστότοπο να του παρέχει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν, με την επίδειξη των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά του.
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την ανάκτηση του Κωδικού της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ σε περίπτωση απώλειας ή και την επανέκδοσή της σε περίπτωση απώλειας και του υλικού φορέα (με την επιβάρυνση του κόστους του υλικού φορέα), και της ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ του.
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε από τον ιστότοπο να μην επεξεργάζεται τα στοιχεία του για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

30. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η ΑΕΚ σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα :
*Πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας.
Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με προσωπικά δεδομένα σας που η ΑΕΚ τηρεί για εσάς και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών.

*Περιορισμού της επεξεργασίας τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να αποκλείσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεομένων. Δηλαδή μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε την δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με την συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία είναι νόμιμη, απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της «ΑΕΚ», είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε για την προστασία εννόμου συμφέροντος μας .

*Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας .
Το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομου συμφέροντος. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας και θα παύει την συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι κατισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΑΕΚ.

*Φορητότητας.
Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας. Δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποστείλουμε απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει α) για δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς αυτόματη παρέμβαση β) για δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.

*Ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Στις περιπτώσεις που επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΑΕΚ θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υπάρχει εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.

* Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισιάς αρ. 1-3, Τ.Κ 115 23, Αθήνα.
Φαξ: +30 -210- 6475 628
Τηλ: +30 – 210- 6475 600
Ηλ. ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Ο ιστότοπος θα εξετάσει και θα απαντήσει στα άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας που αφορούν στο Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ΑΕΚ), στο Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ», στο ΤΑΠ ΑΕΚ, υπό τα κάτωθι στοιχεία:

1) «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ΑΕΚ)
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΩΝ 9 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΗΛ : 2102584582
E-mail : info@aek.gr

2) «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ»
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΩΝ 9 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΗΛ : 2102584582
E-mail : info@aek.gr

1) «ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΟΣΑΙΡΙΣΤΩΝ -ΤΑΠ ΑΕΚ»
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΩΝ 9 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΗΛ : 2102584582
E-mail : info@aek.gr

31. EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Κάθε τροποποίηση των όρων αυτών θα γίνεται μόνον εγγράφως.
Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του ιστότοπου που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.
Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί και αλλάζει την παρούσα, δημοσιεύοντας την στον ιστότοπο και με αυτόν τον ίδιο τρόπο να ενημερώνει για την επικαιροποίησή της και τις τυχόν αλλαγές της τους χρήστες- μέλη/επισκέπτες του ιστότοπου.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών/επισκεπτών του ιστότοπου υπόκειται στους Όρους του παρόντος, στην Ελληνική νομοθεσία και στον Κανονισμό Ε.Ε 2016/679 (Γενικό Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων) για την προστασία των φυσικών προσώπων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ε-λεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης/μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, o ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Ορισμοί
«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτόν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τη φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η «ΑΕΚ» επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«Συνεργάτες»: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η ΑΕΚ ενδέχεται να διατηρεί οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή συμβατική σχέση ή συνεργασία.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα


    0

    Καλάθι