ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» («Α.Ε.Κ.») (εφεξής «ΑΕΚ»), που δημιούργησε και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.aek.gr (εφεξής o «ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους παρακάτω όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του ιστοτόπου καλείται να διαβάσει και να αποδεχθεί την επίσκεψη/χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του ιστοτόπου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Στο εξής, όπου αναφέρονται δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες του ιστοτόπου, εννοούνται τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες της «ΑΕΚ». Στους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου που περιγράφονται κατωτέρω και στην χρήση κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες, προς το Σωματείο ΑΕΚ, καθώς και προς το νομικό μόρφωμα ΤΑΠ ΑΕΚ και προς το νομικό πρόσωπο ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ, που δημιουργήθηκαν από το Σωματείο ΑΕΚ κατ’ επιταγή του Νόμου και για τη δημιουργία αυτοτελών Τμημάτων Βόλεϊ Ανδρών και Ακαδημιών και Ανδρικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Σάλας, 5Χ5 και 7Χ7, που χρησιμοποιούν ομού μετά του μητρικού Σωματείου ΑΕΚ, τον παρόντα ιστότοπο www.aek.gr, για το σύνολο των υπηρεσιών και παροχών του.

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η «ΑΕΚ» παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες του ιστοτόπου υπηρεσίες, σελίδες, επιλογές, διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες αγορών προϊόντων και εισιτηρίων, οπτικοακουστικό υλικό, ενημέρωση για τις αγωνιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της «ΑΕΚ», διασκέδαση, διαφημίσεις κλπ. Οι υπάρχουσες και τυχόν μελλοντικές νέες υπηρεσίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.
Η «ΑΕΚ» μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του ιστότοπου ή να καταργεί τις υπηρεσίες ή μέρος αυτών και να ενημερώνει σχετικά τους χρήστες.
Ο επισκέπτης-χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του, με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.
Ο ιστότοπος διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Στο παρόν γίνεται ενημέρωση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε 2016/679) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανήλικους και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κατάλληλες και για ανηλίκους, αυτοί θα πρέπει πάντοτε να βρίσκονται υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών σχεδίων, videos, γραφικών, κειμένων, υπηρεσιών και όλα τα αρχεία του αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΑΕΚ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω από τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, ο χρήστης αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

4. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου προκειμένου να πετύχουν κάτι από τα κατωτέρω αναφερόμενα, και σε κάθε περίπτωση φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών τους και ειδικότερα ευθύνονται για:
1. Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή email οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, συκοφαντικό, απειλητικό, χυδαίο, άσεμνο προσβλητικό, ενοχλητικό ή ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, εκφράζει εμπάθεια και κάθε είδους διακρίσεις.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση.
4. Παραχάραξη ή αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών.
5. Αποστολή, ανάρτηση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, αρχεία-προγράμματα που διακόπτουν, προκαλούν βλάβη, καταστρέφουν τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή παραβιάζει ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή άλλα δικαιώματα και τρίτων.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάστασης από άτομο που δεν νομιμοποιείται να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση οποιασδήποτε εθνικής, Ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας.
8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτική ζωής και των δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. συλλογή ή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών /μελών).

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
O λογαριασμός παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης, όπου απαιτείται και του ονόματος (username), όπου απαιτείται. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό του (user account) και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνει τον ιστότοπο ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον ιστότοπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση ασφαλείας.
Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν, να ακολουθήσουν, να υλοποιήσουν και εφαρμόσουν την παρούσα ρήτρα.

6. ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστότοπου συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς , έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο και β) να ενημερώνει τον ιστότοπο για τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Με την αποστολή από τον ιστότοπο των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς.

7. ΒΛΑΒΗ–ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που ο χρήστης με αναρτήσεις και δημοσιεύσεις του μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου, προκαλέσει οιαδήποτε ηθικής ή υλικής φύσεως βλάβη ή ζημία, υποχρεούται και φέρει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιστότοπο για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει με τρίτους λόγω του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε ή αναρτήθηκε ή γνωστοποιήθηκε ή γενικά δημοσιοποιήθηκε μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου.

8. ΕΝΑΡΞΗ–ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ή και την τυχόν εμπορική συναλλαγή του χρήστη/μέλους με τους τρίτους που διαφημίζονται στον ιστότοπο.

10. COOKIES
Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούνται Cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας του, τη σωστή περιήγηση των χρηστών, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών. Επίσης, τα Cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύεται και να γίνεται εύκολα κατανοητός ο τρόπος και οι μέθοδοι που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ο τρόπος που περιηγούνται και η ενδεχόμενη αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος το οποίο χρήζει επίλυσης. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα Cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της δομής και του περιεχόμενου του ιστοτόπου.
Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και η κάθε φορά χρήσης μίας ιστοσελίδας, θα αντιμετωπιζόταν ως χρήση της σελίδας για πρώτη φορά. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι:
(α) Απολύτως Απαραίτητα – Τα απολύτως απαραίτητα Cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies αυτά επιτρέπουν την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα Cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.
(β) Cookies Λειτουργικότητας/Προτιμήσεων – Τα Cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως γλώσσα, νόμισμα συναλλαγής κλπ., ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα Cookies, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Στην περίπτωση που απορριφθεί η χρήση αυτών των Cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβαση του χρήστη στο περιεχόμενο του. Για παράδειγμα σε κάθε κλικ που θα γίνεται στη σελίδα, θα ζητείται ξανά και ξανά το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.
(γ) Cookies Στατιστικών – Πρόκειται για τα Cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
(δ) Cookies Marketing – Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι η συλλογή πληροφοριών όπως αριθμός επισκεπτών, αριθμός σελίδων που προβλήθηκαν κλπ., ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις του χρήστη. Παρόλο που ο ιστότοπος μας δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, υπάρχει η πιθανότητα, μετά από επίσκεψη σε κάποιο τρίτο ιστότοπο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης που προβάλλουν διαφημίσεις, ενδέχεται να τεθεί υπόψη του χρήστη διαφήμιση ή να προβληθεί διαφήμιση στο χρήστη, που σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο και κάποιο είδος ή προϊόν ή υπηρεσία που είχε δει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του σε αυτόν.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών κλπ. στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία . Τα περιεχόμενα του παρέχονται όπως ακριβώς είναι και ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες κλπ., θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα και λάθη. Δεν εγγυάται ότι το «Site» ή άλλα δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ούτε εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών κλπ. Το κόστος των πιθανών διορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός ούτε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.

13. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Ο ιστότοπος διαθέτει υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές τους οποίους δεν ελέγχει, ούτε φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα των υπηρεσιών και σελίδων που παραπέμπει μέσω «δεσμών» ή hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα


    0

    Καλάθι